ریۀ مشترک کلان‌شهر – مصاحبۀ فدریکو تومازللو با آنتونیو نگری – ترجمۀ فؤاد حبیبی

ریۀ مشترک کلان‌شهر مصاحبۀ فدریکو تومازللو با آنتونیو نگری ترجمۀ فؤاد حبیبی   فایل PDF: ریۀ مشترک کلان_شهر   توضیح

بیشتر بخوانید

رابطۀ کار و سرمایه در سرمایه‌داری شناختی – آنتونیونگری و کارلو ورچه‌لونه – ساسان صدقی‌نیا

رابطۀ کار و سرمایه در سرمایه‌داری شناختی آنتونیونگری و کارلو ورچه‌لونه ترجمه: ساسان صدقی‌نیا   فایل PDF: رابطه کار و

بیشتر بخوانید

اسپینوزا و آلتوسر علیه هرمنوتیک: تفسیر یا مداخله؟ – وارن مونتاگ – ترجمۀ فؤاد حبیبی

اسپینوزا و آلتوسر علیه هرمنوتیک: تفسیر یا مداخله؟ وارن مونتاگ ترجمۀ فؤاد حبیبی   فایل PDF: اسپینوزا و آلتوسر علیه

بیشتر بخوانید

گفت‌وگو با روژان مظفری، مترجم کتاب «شکل­‌گیری سرمایه‌داری هیجانی»

گفت‌وگو با روژان مظفری مترجم کتاب «شکل­‌گیری سرمایه‌داری هیجانی»   پیش از آن که وارد گفتگو در مورد خود کتاب

بیشتر بخوانید

آیا هرمنوتیکِ خود امری مرضی‌­ست؟ – سجاد ممبینی

آیا هرمنوتیکِ خود امری مرضی‌­ست؟ (یک سمپتوم‌­شناسی در کار فوکو) سجاد ممبینی  فایل PDF: هرمنوتیک خود چکیده مفهوم هرمنوتیک سوژه

بیشتر بخوانید

انسان‌شناسی سایبورگ – اسماعیل قنواتی

انسان‌شناسی سایبورگ طرح روایت‌های ممکن از کاوش در یک دستاویز اسماعیل قنواتی   فایل PDF: انسان شناسی سایبورگ درآمد حال

بیشتر بخوانید