زیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعین – سجاد ممبینی

زیبایی­شناسی ­تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعیَن؛ تأملی در اندیشگان تئودور آدورنو                                                                سجاد ممبینی  فایل PDF: زیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از اطلاعت بیشتر دربارهزیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعین – سجاد ممبینی[…]

کار در کارگاه قالی‌بافی – اسماعیل قنواتی

کار در کارگاه قالی‌بافی موردپژوهی مردم‌نگارانه‌ی کارگاه نفیس شهرستان نوشهر  اسماعیل قنواتی فایل PDF: کار در کارگاه قالی بافی اشاره انسان، کار را پیش می برد و کار نیز پیش‌برنده‌ی انسان است. کار، کنش انسانی برای اثرگذاری بر محیط و پیرامون است. با این حال، محیط نیز بر انسان اثر دارد. جمله‌ی متداول در میان اطلاعت بیشتر دربارهکار در کارگاه قالی‌بافی – اسماعیل قنواتی[…]

کتابخانه: سرمایه و ایدئولوژی – توماس پیکتی – سال انتشار (2019-2020)

سرمایه و ایدئولوژی – توماس پیکتی کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» اثر توماس پیکتی، دوازدهم سپتامبر 2019 در 1300 صفحه و توسط انتشارات Seuil به زبان فرانسه منتشر شد و در ماه های ابتدایی سال 2020 به زبان های پرمخاطب دنیا ترجمه شد. پیکتی در بخشی از این کتاب می گوید: «تمام گفتمان هایی که نابرابری اطلاعت بیشتر دربارهکتابخانه: سرمایه و ایدئولوژی – توماس پیکتی – سال انتشار (2019-2020)[…]

تأملی جامعه شناختی بر سینمای شاعرانۀ حاتمی و کیارستمی – روژان مظفری

تأملی جامعه شناختی بر سینمای شاعرانۀ حاتمی و کیارستمی روژان مظفری   فایل PDF: تأملی جامعه شناختی بر سینمای شاعرانه حاتمی و کیارستمی   در برخورد با پدیدۀ سینما، زمانی که با عنوان سینمای شاعرانه مواجه می شویم، نباید دچار این خطای شناختی و معمول شویم که با پدیده ­ای روبرو هستیم که آمیزه ­ای اطلاعت بیشتر دربارهتأملی جامعه شناختی بر سینمای شاعرانۀ حاتمی و کیارستمی – روژان مظفری[…]

مصرف، افیون نوین توده ها – دنی ویشرا – هومن حسین زاده

«مصرف، افیون نوین توده ها» نوشتۀ دنی ویشرا ترجمۀ هومن حسین زاده فایل PDF: مصرف افیون نوین توده ها نقد جامعه‌ی مصرفی، در سال‌های پایانی دهه‌ی 1960 و در محافل اعتراضی رادیکال فرانسه همواره حضور داشته ‌است. نوشته‌های وضعیت‌گرایان، نوشته‌های هربرت مارکوزه، ایوان ایلیچ، ژان بودریار، و آندره گُرز، و افشا کردن ماهیت ازخودبیگانه‌کننده‌ی انقیاد اطلاعت بیشتر دربارهمصرف، افیون نوین توده ها – دنی ویشرا – هومن حسین زاده[…]