برای یک جامعۀ بدون خشونت – دنیل بن‌سعید و اولیویه بوزاسنو – هومن حسین زاده

برای یک جامعۀ بدون خشونت دنیل بن‌سعید – اولیویه بوزاسنو ترجمۀ هومن حسین‌زاده   فایل PDF: برای یک جامعۀ بدون خشونت خشونتی که نتیجۀ جامعۀ سرمایه‌داری است، نخست و پیش از هر چیز خشونتی است که جامعه‌شناسان به آن «خشونت ساختاری» می‌گویند. کن لوچ در فیلم یک جهان آزاد زنی جوان به نام آنژی را اطلاعت بیشتر دربارهبرای یک جامعۀ بدون خشونت – دنیل بن‌سعید و اولیویه بوزاسنو – هومن حسین زاده[…]