«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو – دنی دو کازابیانکا – هومن حسین‌زاده

«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو دنی دو کازابیانکا[1] ترجمۀ هومن حسین‌زاده   فایل PDF: بدن های سیاسی در روح القوانین مونتسکیو به نظر می‌رسد کاربردهای اصطلاح «بدن» در روح‌‌القوانین، برای تشخیص روشی که مونتسکیو قصد دارد دربارۀ امر واقع سیاسی بر آن تکیه کند، حائز اهمیت باشد. استفاده از این اصطلاح ملاحظه‌کارانه است و می‌توان اطلاعت بیشتر درباره«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو – دنی دو کازابیانکا – هومن حسین‌زاده[…]

روایتی از زمان و تاریخ در اندیشه مارتین هایدگر – علیرضا جباری دارستانی

روایتی از زمان و تاریخ در اندیشه مارتین هایدگر علیرضا جباری دارستانی   فایل pdf: روایتی از زمان و تاریخ در اندیشه مارتین هایدگر   بخش اول: زمان و زمان‌‌مندی هایدگر در هستی و زمان نوشت: «پژوهش ما در مورد مسئله‌‌ی معنای هستی هرگاه درست دیده باشیم و درست توضیح بدهیم، باید به ما توانایی اطلاعت بیشتر دربارهروایتی از زمان و تاریخ در اندیشه مارتین هایدگر – علیرضا جباری دارستانی[…]