گفت‌وگو با روژان مظفری، مترجم کتاب «شکل­‌گیری سرمایه‌داری هیجانی»

گفت‌وگو با روژان مظفری مترجم کتاب «شکل­‌گیری سرمایه‌داری هیجانی»   پیش از آن که وارد گفتگو در مورد خود کتاب شویم، کمی درباره روانکاوی حرف بزنیم که در این کتاب با عنوان صنعت از آن یاد شده است؛ چرا باید از روانکاوی به عنوان صنعت یاد کنیم؟ کتاب شکل­‌گیری سرمایه­‌داری هیجانی همانطور که از اسمش اطلاعت بیشتر دربارهگفت‌وگو با روژان مظفری، مترجم کتاب «شکل­‌گیری سرمایه‌داری هیجانی»[…]

آیا هرمنوتیکِ خود امری مرضی‌­ست؟ – سجاد ممبینی

آیا هرمنوتیکِ خود امری مرضی‌­ست؟ (یک سمپتوم‌­شناسی در کار فوکو) سجاد ممبینی  فایل PDF: هرمنوتیک خود چکیده مفهوم هرمنوتیک سوژه در نزد فوکو، فضا را برای شکل تازه­‌ای از مطالعاتِ خود، واکاوی نسبت حقیقت و سوژه، و توسعۀ معرفت به مکانیسم­‌های مراقبتِ نفس فراهم آورد. از نظر فوکو، هرمنوتیک سوژه برخلاف تکنولوژی­‌های سنتّیِ خود، شکل اطلاعت بیشتر دربارهآیا هرمنوتیکِ خود امری مرضی‌­ست؟ – سجاد ممبینی[…]