آیا هرمنوتیکِ خود امری مرضی‌­ست؟ – سجاد ممبینی

آیا هرمنوتیکِ خود امری مرضی‌­ست؟ (یک سمپتوم‌­شناسی در کار فوکو) سجاد ممبینی  فایل PDF: هرمنوتیک خود چکیده مفهوم هرمنوتیک سوژه در نزد فوکو، فضا را برای شکل تازه­‌ای از مطالعاتِ خود، واکاوی نسبت حقیقت و سوژه، و توسعۀ معرفت به مکانیسم­‌های مراقبتِ نفس فراهم آورد. از نظر فوکو، هرمنوتیک سوژه برخلاف تکنولوژی­‌های سنتّیِ خود، شکل اطلاعت بیشتر دربارهآیا هرمنوتیکِ خود امری مرضی‌­ست؟ – سجاد ممبینی[…]