اسپینوزا و آلتوسر علیه هرمنوتیک: تفسیر یا مداخله؟ – وارن مونتاگ – ترجمۀ فؤاد حبیبی

اسپینوزا و آلتوسر علیه هرمنوتیک: تفسیر یا مداخله؟ وارن مونتاگ ترجمۀ فؤاد حبیبی   فایل PDF: اسپینوزا و آلتوسر علیه هرمنوتیک   توضیح مترجم: وارن مونتاگ از برجسته‏‌ترین و مهمترین شارحان اسپینوزا و آلتوسر در جهان انگلیسی‏‌زبان است. او علاوه بر ویراستاری مجموعه مقالات ارزشمند «اسپینوزای جدید» (به همراه تد استولز)، مؤلف آثار ارزشمندی همچون اطلاعت بیشتر دربارهاسپینوزا و آلتوسر علیه هرمنوتیک: تفسیر یا مداخله؟ – وارن مونتاگ – ترجمۀ فؤاد حبیبی[…]