گفت‌وگو با روژان مظفری، مترجم کتاب «شکل­‌گیری سرمایه‌داری هیجانی»

گفت‌وگو با روژان مظفری مترجم کتاب «شکل­‌گیری سرمایه‌داری هیجانی»   پیش از آن که وارد گفتگو در مورد خود کتاب شویم، کمی درباره روانکاوی حرف بزنیم که در این کتاب با عنوان صنعت از آن یاد شده است؛ چرا باید از روانکاوی به عنوان صنعت یاد کنیم؟ کتاب شکل­‌گیری سرمایه­‌داری هیجانی همانطور که از اسمش اطلاعت بیشتر دربارهگفت‌وگو با روژان مظفری، مترجم کتاب «شکل­‌گیری سرمایه‌داری هیجانی»[…]