کتابخانه: «دموکراسی در کدام وضعیت؟» – آگامبن، بدیو، بن سعید، براون، نانسی، رانسیر، راس، ژیژک

دموکراسی در کدام وضعیت؟ – آگامبن، بدیو، بن سعید، براون، نانسی، رانسیر، راس، ژیژک کتاب «دموکراسی در کدام وضعیت؟» در سال 2009 توسط انتسارات La fabrique فرانسه منتشر شد و نسخه انگلیسی آن را انتشارات دانشگاه کلمبیا در سال 2011 منتشر کرد. این کتاب شامل هشت جستار درباره دموکراسی است.   «من با صراحت تاکید اطلاعت بیشتر دربارهکتابخانه: «دموکراسی در کدام وضعیت؟» – آگامبن، بدیو، بن سعید، براون، نانسی، رانسیر، راس، ژیژک[…]

ایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات – پل آرون – هومن حسین‌زاده

ایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات نویسنده: پل آرون ترجمه: هومن حسین‌زاده   فایل PDF: ایدئولوژی در جامعه شناسی ادبیات   از مارکس تا بوردیو مسئلۀ ایدئولوژی که در دهۀ 1970 اذهان مختلف را در گردهمایی‌ها و آثار گوناگون جدلی یا دانش‌نامه‌ای و متأثر از آراء نظری متفکرانی چون آنتونیو گرامشی، لویی آلتوسر، لوسین سه‌و یا روبر اطلاعت بیشتر دربارهایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات – پل آرون – هومن حسین‌زاده[…]