گفت‌وگو با روژان مظفری، مترجم کتاب «شکل­‌گیری سرمایه‌داری هیجانی»

گفت‌وگو با روژان مظفری مترجم کتاب «شکل­‌گیری سرمایه‌داری هیجانی»   پیش از آن که وارد گفتگو در مورد خود کتاب

بیشتر بخوانید