پادکست نفس عمیق – قسمت سیزدهم «نقدِ صنعت روان‌شناسی»

پادکست نفس عمیق – قسمت سیزدهم «نقدِ صنعت روان‌شناسی »   گفت و گو با روژان مظفری(مترجم و منتقد صنعت روان‌شناسی) درباره صنعت عظیم و فراگیر روان‌شناسی. چرا روان‌شناسی خود بخشی از مشکل است و نمی‌تواند راه‌حل باشد؟