بهره‌کشی نامرئی – اوا سوئیدلر – روژان مظفری

بهره‌کشی نامرئی چگونه استخراج سرمایه فراتر از کار مزدی ارزش دارد اوا سوئیدلر ترجمۀ روژان مظفری   فایل PDF: بهره کشی نامرئی   تحلیل مارکسیستی کار تحت نظام سرمایه‌داری مدتهاست که درگیر مسألۀ کار مزدی است: کارگران مزدی به مثابه بردگان دستمزد، کارگران صنعتی به‌مثابه پرولتاریای انقلابی و کارگران کارخانه‌ها به‌مثابه پیش‌قراول. نظریه ارزش کار اطلاعت بیشتر دربارهبهره‌کشی نامرئی – اوا سوئیدلر – روژان مظفری[…]

مارکس و برده‌داری – جان بلامی فاستر، هانا هولمن، برت کلارک – هومن کاسبی

مارکس و برده‌داری جان بلامی فاستر، هانا هولمن و برت کلارک  ترجمه هومن کاسبی   فایل PDF: مارکس و برده_داری   برجسته شدن تحلیل‌هایی از کاپیتالیسم نژادی، به‌ویژه با اتکا بر کتاب مارکسیسم سیاه اثر سدریک رابینسون[1]، همراه با آثاری از تمثال‌های اولیه همچون دابلیو. ای. بی. دو بویس[2] و الیور کرامول کاکس،[3] نشانگر پیشرفتی اطلاعت بیشتر دربارهمارکس و برده‌داری – جان بلامی فاستر، هانا هولمن، برت کلارک – هومن کاسبی[…]

برای یک جامعۀ بدون خشونت – دنیل بن‌سعید و اولیویه بوزاسنو – هومن حسین زاده

برای یک جامعۀ بدون خشونت دنیل بن‌سعید – اولیویه بوزاسنو ترجمۀ هومن حسین‌زاده   فایل PDF: برای یک جامعۀ بدون خشونت خشونتی که نتیجۀ جامعۀ سرمایه‌داری است، نخست و پیش از هر چیز خشونتی است که جامعه‌شناسان به آن «خشونت ساختاری» می‌گویند. کن لوچ در فیلم یک جهان آزاد زنی جوان به نام آنژی را اطلاعت بیشتر دربارهبرای یک جامعۀ بدون خشونت – دنیل بن‌سعید و اولیویه بوزاسنو – هومن حسین زاده[…]

مصرف، افیون نوین توده ها – دنی ویشرا – هومن حسین زاده

«مصرف، افیون نوین توده ها» نوشتۀ دنی ویشرا ترجمۀ هومن حسین زاده فایل PDF: مصرف افیون نوین توده ها نقد جامعه‌ی مصرفی، در سال‌های پایانی دهه‌ی 1960 و در محافل اعتراضی رادیکال فرانسه همواره حضور داشته ‌است. نوشته‌های وضعیت‌گرایان، نوشته‌های هربرت مارکوزه، ایوان ایلیچ، ژان بودریار، و آندره گُرز، و افشا کردن ماهیت ازخودبیگانه‌کننده‌ی انقیاد اطلاعت بیشتر دربارهمصرف، افیون نوین توده ها – دنی ویشرا – هومن حسین زاده[…]