کتابخانه: «نظام اشیاء» – ژان بودریار

«نظام اشیاء» ژان بودریار   «حیوانات خانگی گونۀ واسط میان انسان‌ها و اشیا‌ء هستند. سگ‌ها، گربه‌ها، پرندگان، لاک‌پشت یا قناری، حضور رقت‌انگیز (پاتتیک) آن‌ها نشانۀ ناکامی و شکست روابط بشر و بازگشت به یک جهان خانگی خودشیفته است؛ جایی که در آن ذهنیت در کمال آرامش تحقق می‌یابد. می‌‌دانیم که این حیوانات فاقد تمایز جنسی‌اند اطلاعت بیشتر دربارهکتابخانه: «نظام اشیاء» – ژان بودریار[…]

مصرف، افیون نوین توده ها – دنی ویشرا – هومن حسین زاده

«مصرف، افیون نوین توده ها» نوشتۀ دنی ویشرا ترجمۀ هومن حسین زاده فایل PDF: مصرف افیون نوین توده ها نقد جامعه‌ی مصرفی، در سال‌های پایانی دهه‌ی 1960 و در محافل اعتراضی رادیکال فرانسه همواره حضور داشته ‌است. نوشته‌های وضعیت‌گرایان، نوشته‌های هربرت مارکوزه، ایوان ایلیچ، ژان بودریار، و آندره گُرز، و افشا کردن ماهیت ازخودبیگانه‌کننده‌ی انقیاد اطلاعت بیشتر دربارهمصرف، افیون نوین توده ها – دنی ویشرا – هومن حسین زاده[…]