اسپینوزا و آلتوسر علیه هرمنوتیک: تفسیر یا مداخله؟ – وارن مونتاگ – ترجمۀ فؤاد حبیبی

اسپینوزا و آلتوسر علیه هرمنوتیک: تفسیر یا مداخله؟ وارن مونتاگ ترجمۀ فؤاد حبیبی   فایل PDF: اسپینوزا و آلتوسر علیه هرمنوتیک   توضیح مترجم: وارن مونتاگ از برجسته‏‌ترین و مهمترین شارحان اسپینوزا و آلتوسر در جهان انگلیسی‏‌زبان است. او علاوه بر ویراستاری مجموعه مقالات ارزشمند «اسپینوزای جدید» (به همراه تد استولز)، مؤلف آثار ارزشمندی همچون اطلاعت بیشتر دربارهاسپینوزا و آلتوسر علیه هرمنوتیک: تفسیر یا مداخله؟ – وارن مونتاگ – ترجمۀ فؤاد حبیبی[…]

آیا هرمنوتیکِ خود امری مرضی‌­ست؟ – سجاد ممبینی

آیا هرمنوتیکِ خود امری مرضی‌­ست؟ (یک سمپتوم‌­شناسی در کار فوکو) سجاد ممبینی  فایل PDF: هرمنوتیک خود چکیده مفهوم هرمنوتیک سوژه در نزد فوکو، فضا را برای شکل تازه­‌ای از مطالعاتِ خود، واکاوی نسبت حقیقت و سوژه، و توسعۀ معرفت به مکانیسم­‌های مراقبتِ نفس فراهم آورد. از نظر فوکو، هرمنوتیک سوژه برخلاف تکنولوژی­‌های سنتّیِ خود، شکل اطلاعت بیشتر دربارهآیا هرمنوتیکِ خود امری مرضی‌­ست؟ – سجاد ممبینی[…]