روسو و رومانتیسم – میکائل لووی – ترجمۀ هومن حسین زاده

روسو و رومانتیسم میکائل لووی ترجمۀ هومن حسین‌‌‌‌­زاده   فایل PDF: روسو و رومانتیسم   رومانتیسم- نه به مثابه «مکتب ادبی» بلکه به عنوان جهان­‌بینی- در نیمۀ دوم سدۀ هجدهم و در کشورهای اصلی اروپایی شکل گرفت. اگر می‌بایست تاریخ گشایشی برای این جریان فرهنگی مدرن انتخاب کرد، این تاریخ می‌تواند سال 1755، یعنی تاریخ اطلاعت بیشتر دربارهروسو و رومانتیسم – میکائل لووی – ترجمۀ هومن حسین زاده[…]

«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو – دنی دو کازابیانکا – هومن حسین‌زاده

«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو دنی دو کازابیانکا[1] ترجمۀ هومن حسین‌زاده   فایل PDF: بدن های سیاسی در روح القوانین مونتسکیو به نظر می‌رسد کاربردهای اصطلاح «بدن» در روح‌‌القوانین، برای تشخیص روشی که مونتسکیو قصد دارد دربارۀ امر واقع سیاسی بر آن تکیه کند، حائز اهمیت باشد. استفاده از این اصطلاح ملاحظه‌کارانه است و می‌توان اطلاعت بیشتر درباره«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو – دنی دو کازابیانکا – هومن حسین‌زاده[…]

برای یک جامعۀ بدون خشونت – دنیل بن‌سعید و اولیویه بوزاسنو – هومن حسین زاده

برای یک جامعۀ بدون خشونت دنیل بن‌سعید – اولیویه بوزاسنو ترجمۀ هومن حسین‌زاده   فایل PDF: برای یک جامعۀ بدون خشونت خشونتی که نتیجۀ جامعۀ سرمایه‌داری است، نخست و پیش از هر چیز خشونتی است که جامعه‌شناسان به آن «خشونت ساختاری» می‌گویند. کن لوچ در فیلم یک جهان آزاد زنی جوان به نام آنژی را اطلاعت بیشتر دربارهبرای یک جامعۀ بدون خشونت – دنیل بن‌سعید و اولیویه بوزاسنو – هومن حسین زاده[…]

ایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات – پل آرون – هومن حسین‌زاده

ایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات نویسنده: پل آرون ترجمه: هومن حسین‌زاده   فایل PDF: ایدئولوژی در جامعه شناسی ادبیات   از مارکس تا بوردیو مسئلۀ ایدئولوژی که در دهۀ 1970 اذهان مختلف را در گردهمایی‌ها و آثار گوناگون جدلی یا دانش‌نامه‌ای و متأثر از آراء نظری متفکرانی چون آنتونیو گرامشی، لویی آلتوسر، لوسین سه‌و یا روبر اطلاعت بیشتر دربارهایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات – پل آرون – هومن حسین‌زاده[…]