کارل مارکس و زوال علم اجتماعی – جی. ای. کوهن – هومن کاسبی

کارل مارکس و زوال علم اجتماعی[1] جی. ای. کوهن / هومن کاسبی   فایل pdf: کارل مارکس و زوال علم اجتماعی هنگامی‌که شواهدی به کمونیست‌های حرفه‌ای علیه یکی از گزاره‌هایی که کار ایشان اعتقاد به آن‌هاست عرضه می‌شود، گاهی اوقات به مخالفان خود اتهام سطحی‌نگری و صرفا نگریستن به نمودها می‌زنند. آن‌ها به کلمات مارکس اطلاعت بیشتر دربارهکارل مارکس و زوال علم اجتماعی – جی. ای. کوهن – هومن کاسبی[…]

تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم – تام باتامور – هومن کاسبی

تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم تام باتامور ترجمه هومن کاسبی   فایل pdf: تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم   چکیده [این مقاله] نشان می‌دهد که رابطه‌ی تاریخی میان نظریه‌ی اجتماعی مارکسیستی و دورکیمی، رابطه‌ای بر مبنای «بی‌توجهی متقابل» بوده است. سپس خطوط کلی انتقاد مارکسیستی از جهت‌گیری عام جامعه‌شناسی دورکیم ترسیم می‌شود و وارسی انتقادی اطلاعت بیشتر دربارهتأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم – تام باتامور – هومن کاسبی[…]

مارکس و برده‌داری – جان بلامی فاستر، هانا هولمن، برت کلارک – هومن کاسبی

مارکس و برده‌داری جان بلامی فاستر، هانا هولمن و برت کلارک  ترجمه هومن کاسبی   فایل PDF: مارکس و برده_داری   برجسته شدن تحلیل‌هایی از کاپیتالیسم نژادی، به‌ویژه با اتکا بر کتاب مارکسیسم سیاه اثر سدریک رابینسون[1]، همراه با آثاری از تمثال‌های اولیه همچون دابلیو. ای. بی. دو بویس[2] و الیور کرامول کاکس،[3] نشانگر پیشرفتی اطلاعت بیشتر دربارهمارکس و برده‌داری – جان بلامی فاستر، هانا هولمن، برت کلارک – هومن کاسبی[…]

سِلفی: عدسی فردگرای جامعه‌ی مصرف گرا – کارلو مونگایا – هومن کاسبی

سِلفی: عدسی فردگرای جامعه‌ی مصرف گرا کارلو مونگایا/ ترجمه: هومن کاسبی   فایل PDF: سلفی عدسی فردگرای جامعه مصرف گرا یادداشت مترجم: با گشتی در فضای اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان متوجه سیل سِلفی‌های گوناگون می‌شویم که مدتی است جامعه‌ی ما را فراگرفته است. پدیده‌ای عمدتاً متعلق به جوانان طبقه‌ی متوسط که به‌طور روزافزونی اطلاعت بیشتر دربارهسِلفی: عدسی فردگرای جامعه‌ی مصرف گرا – کارلو مونگایا – هومن کاسبی[…]