روسو و رومانتیسم – میکائل لووی – ترجمۀ هومن حسین زاده

روسو و رومانتیسم میکائل لووی ترجمۀ هومن حسین‌‌‌‌­زاده   فایل PDF: روسو و رومانتیسم   رومانتیسم- نه به مثابه «مکتب ادبی» بلکه به عنوان جهان­‌بینی- در نیمۀ دوم سدۀ هجدهم و در کشورهای اصلی اروپایی شکل گرفت. اگر می‌بایست تاریخ گشایشی برای این جریان فرهنگی مدرن انتخاب کرد، این تاریخ می‌تواند سال 1755، یعنی تاریخ اطلاعت بیشتر دربارهروسو و رومانتیسم – میکائل لووی – ترجمۀ هومن حسین زاده[…]