کتابخانه: «نظام اشیاء» – ژان بودریار

«نظام اشیاء» ژان بودریار   «حیوانات خانگی گونۀ واسط میان انسان‌ها و اشیا‌ء هستند. سگ‌ها، گربه‌ها، پرندگان، لاک‌پشت یا قناری، حضور رقت‌انگیز (پاتتیک) آن‌ها نشانۀ ناکامی و شکست روابط بشر و بازگشت به یک جهان خانگی خودشیفته است؛ جایی که در آن ذهنیت در کمال آرامش تحقق می‌یابد. می‌‌دانیم که این حیوانات فاقد تمایز جنسی‌اند اطلاعت بیشتر دربارهکتابخانه: «نظام اشیاء» – ژان بودریار[…]

کتابخانه: «نمایش زاخر-مازوخ؛ سردی و سنگدلی» – ژیل دولوز

نمایش زاخر-مازوخ؛ سردی و سنگدلی ژیل دولوز   «معنای دروغین امر تراژیک حماقت می‌آورد. چه بسیار نویسندگانی که به زور نشاندن حس بچه‌گانۀ امر تراژیک به جای قدرت ستیزه‌جویانۀ امر کمیک اندیشه که به آن جان می‌بخشد، ما را به انحراف می‌کشانند. برای اندیشیدن به قانون، هرگز راهی وجود نداشته است جز وجه کمیک اندیشه اطلاعت بیشتر دربارهکتابخانه: «نمایش زاخر-مازوخ؛ سردی و سنگدلی» – ژیل دولوز[…]

کتابخانه: «دموکراسی در کدام وضعیت؟» – آگامبن، بدیو، بن سعید، براون، نانسی، رانسیر، راس، ژیژک

دموکراسی در کدام وضعیت؟ – آگامبن، بدیو، بن سعید، براون، نانسی، رانسیر، راس، ژیژک کتاب «دموکراسی در کدام وضعیت؟» در سال 2009 توسط انتسارات La fabrique فرانسه منتشر شد و نسخه انگلیسی آن را انتشارات دانشگاه کلمبیا در سال 2011 منتشر کرد. این کتاب شامل هشت جستار درباره دموکراسی است.   «من با صراحت تاکید اطلاعت بیشتر دربارهکتابخانه: «دموکراسی در کدام وضعیت؟» – آگامبن، بدیو، بن سعید، براون، نانسی، رانسیر، راس، ژیژک[…]

کتابخانه: سرمایه و ایدئولوژی – توماس پیکتی – سال انتشار (2019-2020)

سرمایه و ایدئولوژی – توماس پیکتی کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» اثر توماس پیکتی، دوازدهم سپتامبر 2019 در 1300 صفحه و توسط انتشارات Seuil به زبان فرانسه منتشر شد و در ماه های ابتدایی سال 2020 به زبان های پرمخاطب دنیا ترجمه شد. پیکتی در بخشی از این کتاب می گوید: «تمام گفتمان هایی که نابرابری اطلاعت بیشتر دربارهکتابخانه: سرمایه و ایدئولوژی – توماس پیکتی – سال انتشار (2019-2020)[…]