انسان‌شناسی سایبورگ – اسماعیل قنواتی

انسان‌شناسی سایبورگ طرح روایت‌های ممکن از کاوش در یک دستاویز اسماعیل قنواتی   فایل PDF: انسان شناسی سایبورگ درآمد حال دیگر تنها شکل حضور در جامعه و حرکت در میان مردم، رفتن به سطح شهر و قدم زدن در میان آن‌ها نیست! ما دیگر تنها یک بدن بیولوژیک که شامل اندام‌های طبیعی می‌باشد نیستیم! به‌عبارتی اطلاعت بیشتر دربارهانسان‌شناسی سایبورگ – اسماعیل قنواتی[…]

بهره‌کشی نامرئی – اوا سوئیدلر – روژان مظفری

بهره‌کشی نامرئی چگونه استخراج سرمایه فراتر از کار مزدی ارزش دارد اوا سوئیدلر ترجمۀ روژان مظفری   فایل PDF: بهره کشی نامرئی   تحلیل مارکسیستی کار تحت نظام سرمایه‌داری مدتهاست که درگیر مسألۀ کار مزدی است: کارگران مزدی به مثابه بردگان دستمزد، کارگران صنعتی به‌مثابه پرولتاریای انقلابی و کارگران کارخانه‌ها به‌مثابه پیش‌قراول. نظریه ارزش کار اطلاعت بیشتر دربارهبهره‌کشی نامرئی – اوا سوئیدلر – روژان مظفری[…]

کارل مارکس و زوال علم اجتماعی – جی. ای. کوهن – هومن کاسبی

کارل مارکس و زوال علم اجتماعی[1] جی. ای. کوهن / هومن کاسبی   فایل pdf: کارل مارکس و زوال علم اجتماعی هنگامی‌که شواهدی به کمونیست‌های حرفه‌ای علیه یکی از گزاره‌هایی که کار ایشان اعتقاد به آن‌هاست عرضه می‌شود، گاهی اوقات به مخالفان خود اتهام سطحی‌نگری و صرفا نگریستن به نمودها می‌زنند. آن‌ها به کلمات مارکس اطلاعت بیشتر دربارهکارل مارکس و زوال علم اجتماعی – جی. ای. کوهن – هومن کاسبی[…]

روسو و رومانتیسم – میکائل لووی – ترجمۀ هومن حسین زاده

روسو و رومانتیسم میکائل لووی ترجمۀ هومن حسین‌‌‌‌­زاده   فایل PDF: روسو و رومانتیسم   رومانتیسم- نه به مثابه «مکتب ادبی» بلکه به عنوان جهان­‌بینی- در نیمۀ دوم سدۀ هجدهم و در کشورهای اصلی اروپایی شکل گرفت. اگر می‌بایست تاریخ گشایشی برای این جریان فرهنگی مدرن انتخاب کرد، این تاریخ می‌تواند سال 1755، یعنی تاریخ اطلاعت بیشتر دربارهروسو و رومانتیسم – میکائل لووی – ترجمۀ هومن حسین زاده[…]

الهیات رهایی بخشِ مارکسیسم – میشل لووی – ترجمۀ احسان کریمخانی

الهیات رهایی بخشِ مارکسیسم* میشل لووی ترجمۀ احسان کریمخانی   فایل PDF: الهیات رهایی بخشِ مارکسیسم   در وهلۀ نخست الهیات رهایی­ بخش مجموعه نوشته­ هایی است که از سال 1971 توسط این افراد خلق شده­ اند: گوستاو گوتیه (پرو) روبم آلوس، هوگو آسمان، کارلوس مِسترز، لئوناردو باف و کلودویس باف (برزیل) جان سابرینو و اطلاعت بیشتر دربارهالهیات رهایی بخشِ مارکسیسم – میشل لووی – ترجمۀ احسان کریمخانی[…]

زیبایی شناسیِ انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین – سجاد ممبینی و حسین افراسیابی

زیبایی­ شناسیِ انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین سجاد ممبینی – حسین افراسیابی   فایل PDF: زیبایی شناسی انتقادی والتر بنیامین چکیده پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین، مبانی رویکرد غایت ­شناسانۀ وی به تاریخ را مورد مطالعه و اطلاعت بیشتر دربارهزیبایی شناسیِ انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین – سجاد ممبینی و حسین افراسیابی[…]

تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم – تام باتامور – هومن کاسبی

تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم تام باتامور ترجمه هومن کاسبی   فایل pdf: تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم   چکیده [این مقاله] نشان می‌دهد که رابطه‌ی تاریخی میان نظریه‌ی اجتماعی مارکسیستی و دورکیمی، رابطه‌ای بر مبنای «بی‌توجهی متقابل» بوده است. سپس خطوط کلی انتقاد مارکسیستی از جهت‌گیری عام جامعه‌شناسی دورکیم ترسیم می‌شود و وارسی انتقادی اطلاعت بیشتر دربارهتأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم – تام باتامور – هومن کاسبی[…]

مارکس، انگلس و اکولوژی – میکائیل لووی – روژان مظفری

مارکس، انگلس و اکولوژی میکائیل لووی ترجمه روژان مظفری   فایل PDF: مارکس، انگلس و اکولوژی   در حالیکه جریان اصلیِ اکولوژی، مارکس را نفی می‌کند، تحقیقات جدی دهه‌های گذشته نشان داده که مارکس و انگلس بینش‌های بسیار مهمی در مورد مسائل زیست محیطی ایجاد کرده‌اند. پیشگامان این تحقیق جیمز اوکانر و مجله سرمایه‌داری طبیعت اطلاعت بیشتر دربارهمارکس، انگلس و اکولوژی – میکائیل لووی – روژان مظفری[…]

مسئولیت در برابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس – مهدی خبازی کناری، صفا سبطی

  مسئولیت در برابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس   مهدی خبازی کناری[1] صفا سبطی[2]   فایل PDF: مسئولیت در برابر مرگ دیگری – بنیاد سوژه در فلسفه لویناس   مقدمه و بیان مساله لویناس یکی از فیلسوفان مهم قرن بیستم است که اهمیت اندیشه ی فلسفی وی، به جهت تامل بر مفهوم دیگری اطلاعت بیشتر دربارهمسئولیت در برابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس – مهدی خبازی کناری، صفا سبطی[…]

مارکس و برده‌داری – جان بلامی فاستر، هانا هولمن، برت کلارک – هومن کاسبی

مارکس و برده‌داری جان بلامی فاستر، هانا هولمن و برت کلارک  ترجمه هومن کاسبی   فایل PDF: مارکس و برده_داری   برجسته شدن تحلیل‌هایی از کاپیتالیسم نژادی، به‌ویژه با اتکا بر کتاب مارکسیسم سیاه اثر سدریک رابینسون[1]، همراه با آثاری از تمثال‌های اولیه همچون دابلیو. ای. بی. دو بویس[2] و الیور کرامول کاکس،[3] نشانگر پیشرفتی اطلاعت بیشتر دربارهمارکس و برده‌داری – جان بلامی فاستر، هانا هولمن، برت کلارک – هومن کاسبی[…]