بهره‌کشی نامرئی – اوا سوئیدلر – روژان مظفری

بهره‌کشی نامرئی چگونه استخراج سرمایه فراتر از کار مزدی ارزش دارد اوا سوئیدلر ترجمۀ روژان مظفری   فایل PDF: بهره کشی نامرئی   تحلیل مارکسیستی کار تحت نظام سرمایه‌داری مدتهاست که درگیر مسألۀ کار مزدی است: کارگران مزدی به مثابه بردگان دستمزد، کارگران صنعتی به‌مثابه پرولتاریای انقلابی و کارگران کارخانه‌ها به‌مثابه پیش‌قراول. نظریه ارزش کار اطلاعت بیشتر دربارهبهره‌کشی نامرئی – اوا سوئیدلر – روژان مظفری[…]

کارل مارکس و زوال علم اجتماعی – جی. ای. کوهن – هومن کاسبی

کارل مارکس و زوال علم اجتماعی[1] جی. ای. کوهن / هومن کاسبی   فایل pdf: کارل مارکس و زوال علم اجتماعی هنگامی‌که شواهدی به کمونیست‌های حرفه‌ای علیه یکی از گزاره‌هایی که کار ایشان اعتقاد به آن‌هاست عرضه می‌شود، گاهی اوقات به مخالفان خود اتهام سطحی‌نگری و صرفا نگریستن به نمودها می‌زنند. آن‌ها به کلمات مارکس اطلاعت بیشتر دربارهکارل مارکس و زوال علم اجتماعی – جی. ای. کوهن – هومن کاسبی[…]

روسو و رومانتیسم – میکائل لووی – ترجمۀ هومن حسین زاده

روسو و رومانتیسم میکائل لووی ترجمۀ هومن حسین‌‌‌‌­زاده   فایل PDF: روسو و رومانتیسم   رومانتیسم- نه به مثابه «مکتب ادبی» بلکه به عنوان جهان­‌بینی- در نیمۀ دوم سدۀ هجدهم و در کشورهای اصلی اروپایی شکل گرفت. اگر می‌بایست تاریخ گشایشی برای این جریان فرهنگی مدرن انتخاب کرد، این تاریخ می‌تواند سال 1755، یعنی تاریخ اطلاعت بیشتر دربارهروسو و رومانتیسم – میکائل لووی – ترجمۀ هومن حسین زاده[…]

الهیات رهایی بخشِ مارکسیسم – میشل لووی – ترجمۀ احسان کریمخانی

الهیات رهایی بخشِ مارکسیسم* میشل لووی ترجمۀ احسان کریمخانی   فایل PDF: الهیات رهایی بخشِ مارکسیسم   در وهلۀ نخست الهیات رهایی­ بخش مجموعه نوشته­ هایی است که از سال 1971 توسط این افراد خلق شده­ اند: گوستاو گوتیه (پرو) روبم آلوس، هوگو آسمان، کارلوس مِسترز، لئوناردو باف و کلودویس باف (برزیل) جان سابرینو و اطلاعت بیشتر دربارهالهیات رهایی بخشِ مارکسیسم – میشل لووی – ترجمۀ احسان کریمخانی[…]

زیبایی شناسیِ انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین – سجاد ممبینی و حسین افراسیابی

زیبایی­ شناسیِ انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین سجاد ممبینی – حسین افراسیابی   فایل PDF: زیبایی شناسی انتقادی والتر بنیامین چکیده پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین، مبانی رویکرد غایت ­شناسانۀ وی به تاریخ را مورد مطالعه و اطلاعت بیشتر دربارهزیبایی شناسیِ انتقادی، تمثیل و گسست تاریخی از تجربۀ رنج؛ تأملی در فلسفۀ هنر والتر بنیامین – سجاد ممبینی و حسین افراسیابی[…]

تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم – تام باتامور – هومن کاسبی

تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم تام باتامور ترجمه هومن کاسبی   فایل pdf: تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم   چکیده [این مقاله] نشان می‌دهد که رابطه‌ی تاریخی میان نظریه‌ی اجتماعی مارکسیستی و دورکیمی، رابطه‌ای بر مبنای «بی‌توجهی متقابل» بوده است. سپس خطوط کلی انتقاد مارکسیستی از جهت‌گیری عام جامعه‌شناسی دورکیم ترسیم می‌شود و وارسی انتقادی اطلاعت بیشتر دربارهتأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم – تام باتامور – هومن کاسبی[…]

مارکس، انگلس و اکولوژی – میکائیل لووی – روژان مظفری

مارکس، انگلس و اکولوژی میکائیل لووی ترجمه روژان مظفری   فایل PDF: مارکس، انگلس و اکولوژی   در حالیکه جریان اصلیِ اکولوژی، مارکس را نفی می‌کند، تحقیقات جدی دهه‌های گذشته نشان داده که مارکس و انگلس بینش‌های بسیار مهمی در مورد مسائل زیست محیطی ایجاد کرده‌اند. پیشگامان این تحقیق جیمز اوکانر و مجله سرمایه‌داری طبیعت اطلاعت بیشتر دربارهمارکس، انگلس و اکولوژی – میکائیل لووی – روژان مظفری[…]

مسئولیت در برابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس – مهدی خبازی کناری، صفا سبطی

  مسئولیت در برابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس   مهدی خبازی کناری[1] صفا سبطی[2]   فایل PDF: مسئولیت در برابر مرگ دیگری – بنیاد سوژه در فلسفه لویناس   مقدمه و بیان مساله لویناس یکی از فیلسوفان مهم قرن بیستم است که اهمیت اندیشه ی فلسفی وی، به جهت تامل بر مفهوم دیگری اطلاعت بیشتر دربارهمسئولیت در برابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس – مهدی خبازی کناری، صفا سبطی[…]

مارکس و برده‌داری – جان بلامی فاستر، هانا هولمن، برت کلارک – هومن کاسبی

مارکس و برده‌داری جان بلامی فاستر، هانا هولمن و برت کلارک  ترجمه هومن کاسبی   فایل PDF: مارکس و برده_داری   برجسته شدن تحلیل‌هایی از کاپیتالیسم نژادی، به‌ویژه با اتکا بر کتاب مارکسیسم سیاه اثر سدریک رابینسون[1]، همراه با آثاری از تمثال‌های اولیه همچون دابلیو. ای. بی. دو بویس[2] و الیور کرامول کاکس،[3] نشانگر پیشرفتی اطلاعت بیشتر دربارهمارکس و برده‌داری – جان بلامی فاستر، هانا هولمن، برت کلارک – هومن کاسبی[…]

«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو – دنی دو کازابیانکا – هومن حسین‌زاده

«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو دنی دو کازابیانکا[1] ترجمۀ هومن حسین‌زاده   فایل PDF: بدن های سیاسی در روح القوانین مونتسکیو به نظر می‌رسد کاربردهای اصطلاح «بدن» در روح‌‌القوانین، برای تشخیص روشی که مونتسکیو قصد دارد دربارۀ امر واقع سیاسی بر آن تکیه کند، حائز اهمیت باشد. استفاده از این اصطلاح ملاحظه‌کارانه است و می‌توان اطلاعت بیشتر درباره«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو – دنی دو کازابیانکا – هومن حسین‌زاده[…]