مسئولیت در برابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس – مهدی خبازی کناری، صفا سبطی

  مسئولیت در برابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس   مهدی خبازی کناری[1] صفا سبطی[2]   فایل PDF: مسئولیت

بیشتر بخوانید

مارکس و برده‌داری – جان بلامی فاستر، هانا هولمن، برت کلارک – هومن کاسبی

مارکس و برده‌داری جان بلامی فاستر، هانا هولمن و برت کلارک  ترجمه هومن کاسبی   فایل PDF: مارکس و برده_داری

بیشتر بخوانید

روایتی از زمان و تاریخ در اندیشه مارتین هایدگر – علیرضا جباری دارستانی

روایتی از زمان و تاریخ در اندیشه مارتین هایدگر علیرضا جباری دارستانی   فایل pdf: روایتی از زمان و تاریخ

بیشتر بخوانید

سِلفی: عدسی فردگرای جامعه‌ی مصرف گرا – کارلو مونگایا – هومن کاسبی

سِلفی: عدسی فردگرای جامعه‌ی مصرف گرا کارلو مونگایا/ ترجمه: هومن کاسبی   فایل PDF: سلفی عدسی فردگرای جامعه مصرف گرا

بیشتر بخوانید

تلاش برای گشودن راهی نو (تاملی درباره حکمت عملی، انسان و تاریخ در اندیشه هایدگر) – علیرضا جباری دارستانی

تلاش برای گشودن راهی نو تاملی درباره حکمت عملی، انسان و تاریخ در اندیشه هایدگر علیرضا جباری دارستانی   فایل

بیشتر بخوانید

زیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعین – سجاد ممبینی

زیبایی­شناسی ­تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعیَن؛ تأملی در اندیشگان تئودور آدورنو              

بیشتر بخوانید

کار در کارگاه قالی‌بافی – اسماعیل قنواتی

کار در کارگاه قالی‌بافی موردپژوهی مردم‌نگارانه‌ی کارگاه نفیس شهرستان نوشهر  اسماعیل قنواتی فایل PDF: کار در کارگاه قالی بافی اشاره

بیشتر بخوانید

تأملی جامعه شناختی بر سینمای شاعرانۀ حاتمی و کیارستمی – روژان مظفری

تأملی جامعه شناختی بر سینمای شاعرانۀ حاتمی و کیارستمی روژان مظفری   فایل PDF: تأملی جامعه شناختی بر سینمای شاعرانه

بیشتر بخوانید