رابطۀ کار و سرمایه در سرمایه‌داری شناختی – آنتونیونگری و کارلو ورچه‌لونه – ساسان صدقی‌نیا

رابطۀ کار و سرمایه در سرمایه‌داری شناختی آنتونیونگری و کارلو ورچه‌لونه ترجمه: ساسان صدقی‌نیا   فایل PDF: رابطه کار و سرمایه در سرمایه داری شناختی در گذار از سرمایه داری صنعتی به سرمایه داری شناختی، رابطه سرمایه و کار با یک تحول بنیادین مشخص می‌شود. این موضوع بطور تفکیک ناپذیر به شیوه تولید، ترکیب طبقاتی اطلاعت بیشتر دربارهرابطۀ کار و سرمایه در سرمایه‌داری شناختی – آنتونیونگری و کارلو ورچه‌لونه – ساسان صدقی‌نیا[…]

کتابخانه: سرمایه و ایدئولوژی – توماس پیکتی – سال انتشار (2019-2020)

سرمایه و ایدئولوژی – توماس پیکتی کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» اثر توماس پیکتی، دوازدهم سپتامبر 2019 در 1300 صفحه و توسط انتشارات Seuil به زبان فرانسه منتشر شد و در ماه های ابتدایی سال 2020 به زبان های پرمخاطب دنیا ترجمه شد. پیکتی در بخشی از این کتاب می گوید: «تمام گفتمان هایی که نابرابری اطلاعت بیشتر دربارهکتابخانه: سرمایه و ایدئولوژی – توماس پیکتی – سال انتشار (2019-2020)[…]