الهیات رهایی بخشِ مارکسیسم – میشل لووی – ترجمۀ احسان کریمخانی

الهیات رهایی بخشِ مارکسیسم* میشل لووی ترجمۀ احسان کریمخانی   فایل PDF: الهیات رهایی بخشِ مارکسیسم   در وهلۀ نخست الهیات رهایی­ بخش مجموعه نوشته­ هایی است که از سال 1971 توسط این افراد خلق شده­ اند: گوستاو گوتیه (پرو) روبم آلوس، هوگو آسمان، کارلوس مِسترز، لئوناردو باف و کلودویس باف (برزیل) جان سابرینو و اطلاعت بیشتر دربارهالهیات رهایی بخشِ مارکسیسم – میشل لووی – ترجمۀ احسان کریمخانی[…]

تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم – تام باتامور – هومن کاسبی

تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم تام باتامور ترجمه هومن کاسبی   فایل pdf: تأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم   چکیده [این مقاله] نشان می‌دهد که رابطه‌ی تاریخی میان نظریه‌ی اجتماعی مارکسیستی و دورکیمی، رابطه‌ای بر مبنای «بی‌توجهی متقابل» بوده است. سپس خطوط کلی انتقاد مارکسیستی از جهت‌گیری عام جامعه‌شناسی دورکیم ترسیم می‌شود و وارسی انتقادی اطلاعت بیشتر دربارهتأملاتی مارکسیستی در باب دورکیم – تام باتامور – هومن کاسبی[…]