«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو – دنی دو کازابیانکا – هومن حسین‌زاده

«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو دنی دو کازابیانکا[1] ترجمۀ هومن حسین‌زاده   فایل PDF: بدن های سیاسی در روح القوانین مونتسکیو به نظر می‌رسد کاربردهای اصطلاح «بدن» در روح‌‌القوانین، برای تشخیص روشی که مونتسکیو قصد دارد دربارۀ امر واقع سیاسی بر آن تکیه کند، حائز اهمیت باشد. استفاده از این اصطلاح ملاحظه‌کارانه است و می‌توان اطلاعت بیشتر درباره«بدن(های) سیاسی» در روح‌القوانین مونتسکیو – دنی دو کازابیانکا – هومن حسین‌زاده[…]

روایتی از زمان و تاریخ در اندیشه مارتین هایدگر – علیرضا جباری دارستانی

روایتی از زمان و تاریخ در اندیشه مارتین هایدگر علیرضا جباری دارستانی   فایل pdf: روایتی از زمان و تاریخ در اندیشه مارتین هایدگر   بخش اول: زمان و زمان‌‌مندی هایدگر در هستی و زمان نوشت: «پژوهش ما در مورد مسئله‌‌ی معنای هستی هرگاه درست دیده باشیم و درست توضیح بدهیم، باید به ما توانایی اطلاعت بیشتر دربارهروایتی از زمان و تاریخ در اندیشه مارتین هایدگر – علیرضا جباری دارستانی[…]

کتابخانه: «نمایش زاخر-مازوخ؛ سردی و سنگدلی» – ژیل دولوز

نمایش زاخر-مازوخ؛ سردی و سنگدلی ژیل دولوز   «معنای دروغین امر تراژیک حماقت می‌آورد. چه بسیار نویسندگانی که به زور نشاندن حس بچه‌گانۀ امر تراژیک به جای قدرت ستیزه‌جویانۀ امر کمیک اندیشه که به آن جان می‌بخشد، ما را به انحراف می‌کشانند. برای اندیشیدن به قانون، هرگز راهی وجود نداشته است جز وجه کمیک اندیشه اطلاعت بیشتر دربارهکتابخانه: «نمایش زاخر-مازوخ؛ سردی و سنگدلی» – ژیل دولوز[…]

برای یک جامعۀ بدون خشونت – دنیل بن‌سعید و اولیویه بوزاسنو – هومن حسین زاده

برای یک جامعۀ بدون خشونت دنیل بن‌سعید – اولیویه بوزاسنو ترجمۀ هومن حسین‌زاده   فایل PDF: برای یک جامعۀ بدون خشونت خشونتی که نتیجۀ جامعۀ سرمایه‌داری است، نخست و پیش از هر چیز خشونتی است که جامعه‌شناسان به آن «خشونت ساختاری» می‌گویند. کن لوچ در فیلم یک جهان آزاد زنی جوان به نام آنژی را اطلاعت بیشتر دربارهبرای یک جامعۀ بدون خشونت – دنیل بن‌سعید و اولیویه بوزاسنو – هومن حسین زاده[…]

سِلفی: عدسی فردگرای جامعه‌ی مصرف گرا – کارلو مونگایا – هومن کاسبی

سِلفی: عدسی فردگرای جامعه‌ی مصرف گرا کارلو مونگایا/ ترجمه: هومن کاسبی   فایل PDF: سلفی عدسی فردگرای جامعه مصرف گرا یادداشت مترجم: با گشتی در فضای اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان متوجه سیل سِلفی‌های گوناگون می‌شویم که مدتی است جامعه‌ی ما را فراگرفته است. پدیده‌ای عمدتاً متعلق به جوانان طبقه‌ی متوسط که به‌طور روزافزونی اطلاعت بیشتر دربارهسِلفی: عدسی فردگرای جامعه‌ی مصرف گرا – کارلو مونگایا – هومن کاسبی[…]

کتابخانه: «دموکراسی در کدام وضعیت؟» – آگامبن، بدیو، بن سعید، براون، نانسی، رانسیر، راس، ژیژک

دموکراسی در کدام وضعیت؟ – آگامبن، بدیو، بن سعید، براون، نانسی، رانسیر، راس، ژیژک کتاب «دموکراسی در کدام وضعیت؟» در سال 2009 توسط انتسارات La fabrique فرانسه منتشر شد و نسخه انگلیسی آن را انتشارات دانشگاه کلمبیا در سال 2011 منتشر کرد. این کتاب شامل هشت جستار درباره دموکراسی است.   «من با صراحت تاکید اطلاعت بیشتر دربارهکتابخانه: «دموکراسی در کدام وضعیت؟» – آگامبن، بدیو، بن سعید، براون، نانسی، رانسیر، راس، ژیژک[…]

تلاش برای گشودن راهی نو (تاملی درباره حکمت عملی، انسان و تاریخ در اندیشه هایدگر) – علیرضا جباری دارستانی

تلاش برای گشودن راهی نو تاملی درباره حکمت عملی، انسان و تاریخ در اندیشه هایدگر علیرضا جباری دارستانی   فایل PDF: هایدگر و گشودن راهی نو   هایدگر در اثر اصلی‌اش یعنی «هستی و زمان» (1927-Being and Time) کمتر علاقه‌ای به اخلاق، علوم اجتماعی و سیاست نشان داد و چندی بعد، پیشنهاد نوشتن رساله‌ای در اطلاعت بیشتر دربارهتلاش برای گشودن راهی نو (تاملی درباره حکمت عملی، انسان و تاریخ در اندیشه هایدگر) – علیرضا جباری دارستانی[…]

ایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات – پل آرون – هومن حسین‌زاده

ایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات نویسنده: پل آرون ترجمه: هومن حسین‌زاده   فایل PDF: ایدئولوژی در جامعه شناسی ادبیات   از مارکس تا بوردیو مسئلۀ ایدئولوژی که در دهۀ 1970 اذهان مختلف را در گردهمایی‌ها و آثار گوناگون جدلی یا دانش‌نامه‌ای و متأثر از آراء نظری متفکرانی چون آنتونیو گرامشی، لویی آلتوسر، لوسین سه‌و یا روبر اطلاعت بیشتر دربارهایدئولوژی در جامعه‌شناسی ادبیات – پل آرون – هومن حسین‌زاده[…]

زیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعین – سجاد ممبینی

زیبایی­شناسی ­تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعیَن؛ تأملی در اندیشگان تئودور آدورنو                                                                سجاد ممبینی  فایل PDF: زیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از اطلاعت بیشتر دربارهزیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعین – سجاد ممبینی[…]

کار در کارگاه قالی‌بافی – اسماعیل قنواتی

کار در کارگاه قالی‌بافی موردپژوهی مردم‌نگارانه‌ی کارگاه نفیس شهرستان نوشهر  اسماعیل قنواتی فایل PDF: کار در کارگاه قالی بافی اشاره انسان، کار را پیش می برد و کار نیز پیش‌برنده‌ی انسان است. کار، کنش انسانی برای اثرگذاری بر محیط و پیرامون است. با این حال، محیط نیز بر انسان اثر دارد. جمله‌ی متداول در میان اطلاعت بیشتر دربارهکار در کارگاه قالی‌بافی – اسماعیل قنواتی[…]